تبلیغات
مطالب اموزنده در مورد زندگی و اطرف ما - ﻣﺎﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﻣﺎﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ


ﻣﺎﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ
.

.
.

.
.
.
.
.
..
.
.
.
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ :|
ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮ ﺍﮔﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ !!!

ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﻢ ﺧﻮﺩﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺫﻫﻦ ﺧﺮﺍﺑﺖ[ پنجشنبه 8 بهمن 1394 ] [ 03:38 ق.ظ ] [ محمد خانعلی زاده رحیم اباد رودسر ]
.


Submit ExpressSEO Company in Burbank, CA